Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Video

Co to jest MATLAB®?

Video: co to jest MATLAB?

MATLAB® jest językiem programowania wysokiego poziomu oraz interaktywnym środowiskiem wykorzystywanym przez miliony inżynierów i naukowców na całym świecie. Ułatwia realizację projektów dotyczących różnych dziedzin takich jak: przetwarzanie sygnałów i obrazów, telekomunikacja, systemy sterowania czy matematyka finansowa.

Obliczenia techniczne w środowisku MATLAB

Obliczenia techniczne w środowisku MATLAB®

Środowisko MATLAB® wykorzystane jest do analizy danych, rozwijania algorytmów oraz tworzenia aplikacji. Przykładowo, może mieć zastosowanie w takich projektach, jak stworzenie modelu zużycia energii celem zbudowania optymalnej sieci energetycznej, rozwoju algorytmów sterowania do pojazdów hipersonicznych, analizy danych pogodowych do wizualizacji tras oraz intensywności huraganów, czy też do porównania milionów symulacji, aby obliczyć idealne dawkowanie antybiotyków.

Co to jest Simulink®?

Video: Co to jest Simulink?

Simulink jest platformą służącą do wielodomenowej symulacji oraz projektowania z wykorzystaniem modeli. W procesie projektowym wykorzystywane są bloki oraz diagramy. Simulink wspiera symulację, automatyczne generowanie kodu oraz testowanie i weryfikację systemów wbudowanych. Zawiera graficzny edytor, biblioteki dopasowywalnych bloków, a także solwery do modelowania i symulacji systemów dynamicznych. Jest zintegrowany z MATLABem, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie stworzonych w MATLABie algorytmów, a następnie wyeksportowanie wyników symulacji z powrotem do MATLABa w celu dalszej analizy.

Symulacje oraz projektowanie w oparciu o model (Model-Based Design)

Video Model-Based Design

Projektowanie w oparciu o model (Model-Based Design) jest procesem, który umożliwia szybsze oraz mniej kosztowne rozwijanie systemów dynamicznych takich jak: układy sterowania, przetwarzanie sygnałów lub systemy komunikacyjne. W tej metodyce model systemu znajduje się w centrum procesu projektowego, począwszy od definicji wymagań, poprzez etap projektowy, implementację i testowanie. Model jest traktowany jako wykonywalna specyfikacja, którą użytkownik może szczegółowo analizować oraz weryfikować podczas całego procesu projektowego.

MPoradnik #1 – MATLAB Compiler SDK

MPoradnik #1 - MATLAB Compiler SDK

Integracja komponentu wygenerowanego przy pomocy MATLAB Compiler SDK z aplikacją C#