Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Lista produktów

Rodzina produktów MATLAB

MATLAB

Obliczenia równoległe

Matematyka, statystyka i optymalizacja

Analiza i projektowanie systemów sterowania

Przetwarzanie sygnałów i telekomunikacja

Przetwarzanie obrazów i systemy wizyjne

Pomiary i testowanie

Matematyka finansowa

Biologia komputerowa

Generacja kodu i weryfikacja

Wdrażanie aplikacji

Obsługa baz danych i raportowanie