Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Biotechnologia i przemysł farmaceutyczny

Naukowcy z firm biotechnologicznych i farmaceutycznych korzystają z produktów firmy MathWorks do wykonywania analiz danych i modelowania w trakcie całego procesu tworzenia leku, rozwoju, badań klinicznych i produkcji. Oprogramowanie MathWorks to elastyczne, zintegrowane środowisko, ułatwiające pracę w nastepujących zastosowaniach:

 • Modelowanie farmakokinetyczne i farmakodynamiczne (PK/PD)
 • Przetwarzanie obrazów biologicznych
 • Biostatystyka
 • Bioinformatyka
 • Modelowanie biochemiczne i biologia systemów
 • Analityczna technologia procesu (PAT)

Naukowcy zajmujący się farmaceutyką moga tworzyć analizy, wizualizacje i modele korzystając zarówno z graficznych interfejsów użytkownika (GUI), jak i linii komend. Ułatwia to pracę zarówno doświadczonym programistom, jak i osobom bez doświadczenia na tym polu. Język skryptowy Matlaba pozwala na automatyzację wykonywania obliczeń.

Przedkliniczne badania i rozwój

Produkty Mathworks używane są do identyfikacji i walidacji potencjalnych leków i ich miejsc docelowego działania w trakcie całego procesu odkrywania i rozwoju leku. Pozwalają również na identyfikację i optymalizację głównych składników. Wykorzystując platformę MATLAB®, naukowcy otrzymują:

 • Jedno zintegrowane środowisko do prowadzenia badań w wielu obszarach: bioanalityka, statystyka, analiza sekwencji DNA, analiza mikromacierzy DNA, technika HCS (High Content Screening), analiza ścieżek metabolicznych, przetwarzanie obrazów
 • Obliczenia równoległe i rozproszone na architekturze 64-bitowej
 • Automatyczna generacja raportów i wdrażanie aplikacji
 • Graficzny i programowy dostęp do funkcjonalności
 • Możliwość zautomatyzowania pracy

Badania kliniczne i przedkliniczne

Naukowcy wykorzystują narzędzia firmy MathWorks do oceny bezpieczeństwa leków, ich dawkowania i efektywności na etapie badań przedklinicznych i klinicznych. W jednej elastycznej i konfigurowalnej platformie implementowany jest cały proces – od fazy modelowania aż do analizy. Możliwe jest modelowanie ADME oraz NLME.

SimBiology® to środowisko modelowania farmakokinetyki i farmakodynamiki (PK/PD). Dostarcza ono narzędzi graficznych pozwalających przeprowadzać modelowanie PK/PD nawet osobom z małym lub wręcz zerowym doświadczeniem w programowaniu. Naukowcy mogą korzystać z zestawu przetestowanych w przemyśle solverów i integrować modelowanie PK/PD z innymi funkcjonalnościami, takimi jak obliczenia równoległe, statystyka i optymalizacja.

Podczas korzystania z narzędzi firmy Mathworks w badaniach klinicznych, naukowcy mogą korzystać z funkcji integracji modeli z bazami danych i generowania raportów. Ułatwia to spełnienie wytycznych w danym projekcie.

Produkcja środków farmaceutycznych

Produkcja środków farmaceutycznych często wymaga rozwijania odpowiednich strategii sterowania procesem i algorytmów analizy. Funkcje te trudno implementuje się w konwencjonalnych systemach automatyki przemysłowej, używanych w zakładach produkcyjnych.

Oprogramowanie firmy MathWorks umożliwia tworzenie niezależnych od osprzętu aplikacji służących do monitorowania procesów ciągłych i wsadowych oraz do modelowej i wieloczynnikowej statystycznej kontroli procesu. Pomaga to naukowcom i inżynierom oceniać jakość sterowania i analizę procesową już na wczesnych etapach tworzenia leku, kiedy zmiany projektowe są jeszcze względnie proste do wprowadzenia i mało kosztowne. W szczególności możliwa jest:

 • Generacja kodu w C i aplikacji .NET
 • Tworzenie aplikacji standalone i webowych do monitorowania procesów
 • Dostęp do danych z baz danych, poprzez OPC, i bezpośrednio z instrumentów

Aplikacje te mogą migrować wraz z produktem z laboratorium, przez instalacje pilotażowe aż do rzeczywistej produkcji, przyspieszając przejście nowego leku od fazy koncepcji do produkcji.

Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Grzegorz Kraus
E-mail: grzegorz.kraus@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 52

Pobierz wersję próbną