Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Elektronika i półprzewodniki

Projektowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem środowiska MATLAB® i Simulink®

Inżynierowie wykorzystują oprogramowanie MATLAB ® i Simulink ® w celu rozwijania mniejszych i bardziej wydajnych urządzeń, które integrują sygnały audio i wideo, komunikację bezprzewodową oraz inne innych funkcji. Narzędzia dostarczane przez środowisko pozwalają na badanie i rozwój różnych algorytmów oraz całych systemów w krótkim czasie (godziny, dni zamiast tygodni). Możliwości środowiska w zakresie syntezy algorytmów oraz modelowania systemów ułatwiają współpracę pomiędzy zespołami (zespoły projektowe zajmujące się sygnałem cyfrowym, analogowym, mieszanym oraz logiką sterowania).  Inżynierowie mogą współpracować ze sobą bardziej efektywnie niezależnie od miejsca pracy. Dzięki zwiększonej produktywności firmy mogą oferować innowacyjne rozwiązania nawet 30-50% szybciej niż dotychczas.  MATLAB i Simulink są stosowane w elektronice i przemyśle półprzewodnikowym, jak również w tych dziedzinach, które aktywnie stosują systemy elektroniczne. Zaliczają się do nich lotnictwo i obronność, motoryzacja i łączność.

Przemysł półprzewodnikowy

Inżynierowie projektujący systemy półprzewodnikowe SoCs  oraz skomplikowane urządzenia cyfrowo-analogowe (przetwarzanie i analiza sygnałów cyfrowych, analogowych i mieszanych), muszą wprowadzać coraz większą funkcjonalność w coraz krótszym czasie.  Aby zwiększyć efektywność, zespoły inżynierów coraz bardziej polegają na oprogramowaniu firmy MathWorks. Poprzez współdzielenie kodu MATLABa i modeli Simulinka, organizacje mogą poprawiać współpracę między zespołami projektującymi części analogowe i cyfrowe a wyniki swoich prac szybko udostępniać zespołowi weryfikującemu poprawność. W rezultacie kontrola projektów jest dokładniejsza a potencjalne błędy są wykrywane na wczesnym etapie projektu.

Projektowanie systemów: cyfrowych, analogowych oraz mieszanych

Modelowanie systemów przetwarzania i analizy sygnałów (cyfrowych, analogowych oraz mieszanych) w językach niskiego poziomu jest czasochłonne, a zatem ogranicza liczbę alternatywnych rozwiązań projektowych, które mogą ocenić inżynierowie. Środowisko MATLAB i Simulink zapewnia wyższy poziom abstrakcji projektowania, a w konsekwencji możliwość szybszego projektowania i symulacji, co z kolei ułatwia ocenę wielu różnych rozwiązań. Dla modeli systemowych zawierających sprzężenie zwrotne, Simulink znacznie skraca czas symulacji w porównaniu do rozwiązań alternatywnych. W rezultacie zespoły projektowe są bardziej skuteczne w projektowaniu i symulacji komponentów sygnałowych, takich jak np. pętle synchronizacji fazy czy przetworniki analogowo-cyfrowe. Projektanci wykorzystują projekty MATLABa i Simulinka jako modele odniesienia dla budowanych niskopoziomowych układów elektronicznych. Modele stworzone w środowisku MATLAB/Simulink mogą być łatwo integrowane z innymi narzędziami, takimi jak Mentor Graphics® Questa® Sim oraz ModelSim® SE, Cadence® INCISIV. Dzięki temu możliwa jest weryfikacji i testowanie projektowanych interfejsów analogowo-cyfrowych.

Szybsze projektowanie systemów cyfrowych

Narzędzia firmy MathWorks ułatwiają proces projektowania układów półprzewodnikowych DSP, FPGA oraz ASIC. Inżynierowie mogą wykorzystywać algorytmy przetwarzania sygnałów, funkcje wizualizacji oraz interaktywnego interfejsu użytkownika, dostępne w rozbudowanej bibliotece MATLABa. Przyspiesza to tworzenie algorytmów w porównaniu do języków takich jak C/C++. Możliwości modelowania stałoprzecinkowego dostępne w środowisku MATLAB i Simulink pozwalają na szybkie testowanie alternatywnych wersji systemów. Możliwości integracji z zewnętrznymi środowiskami EDA (symulatory VHDL®, Verilog®), umożliwiają inżynierom na weryfikację funkcjonalną i czasową projektowanych systemów.

Skuteczna integracja, testowanie i weryfikacja

Narzędzia firmy MathWorks pozwalają na połączenie i zwiększenie wydajności projektowania różnych zespołów pracujących nad wspólnymi projektami. Inżynierowie mogą korzystać z jednego środowiska projektowego, które pozwala na połączenie komponentów logiki sterowania, maszyny stanów oraz elementów analogowych i cyfrowych, na różnych poziomach odwzorowania. Projektanci mogą integrować kod C/C++ lub VHDL®/Verilog®, istniejące modele analogowe i cyfrowe oraz łączyć się z zewnętrznym sprzętem. Dzięki uniwersalnym narzędziom środowiska, możliwa jest integracja oprogramowania MATLAB i Simulink z narzędziami innych firm. Pozwala to na ponowne wykorzystanie utworzonych w środowisku MATLAB i Simulink modeli i algorytmów oraz efektywne testowanie i przyspieszenie weryfikacji oprogramowania sprzętowego. Dzięki narzędziom pomiarowym ułatwione jest prototypowanie systemów cyfrowych i analogowych.

Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Marcin Piwowarczyk
E-mail: marcin.piwowarczyk@ont.com.pl
Telefon: +48 (12) 630 49 52

Pobierz wersję próbną