Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Telekomunikacja

Modelowanie systemów telekomunikacyjnych

Zespoły inżynierów zajmujące się telekomunikacją muszą sprostać wyzwaniom coraz bardziej złożonych produktów w jak najkrótszym czasie. Jednocześnie muszą wykorzystywać wciąż rozwijające się standardy, takie jak: UMTS, LTE, WiMAX, TD-SCDMA czy VDSL.

Wspomniane zespoły wykorzystują produkty MathWorks do szybszego tworzenia innowacyjnych projektów.  Pakiet MATLAB i Simulink usprawnia pracę projektową, pomagając w:

  • Efektywnym projektowaniu algorytmów i systemów telekomunikacyjnych
  • Łączeniu cyfrowych, analogowych/mieszanych sygnałów i projektu logiki sterującej z modelem przepływu danych
  • Integracji z systemem USRP® w celu przeprowadzenia testów radio-in-the-loop
  • Wykorzystaniu modelu systemu jako wykonywalnej specyfikacji na potrzeby symulacji i prototypowania
  • Weryfikacji projektów implementacji warstwy fizycznej i MAC względem modelu systemu

Opracowuj algorytmy w krótszym czasie

Dziś, większość inżynierów używa pakietu MATLAB i Simulink do rozwijania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dzięki temu oszczędzają znaczną ilość czasu w porównaniu do pracy w oparciu o programowanie w językach C/C++ i innych. Pracują na wysokim poziomie abstrakcji korzystając z rozbudowanej biblioteki algorytmów przetwarzania sygnałów, takich jak: FFT, filtry cyfrowe i modulatory. To ułatwia opracowywanie modeli sygnałów cyfrowych pasma podstawowego  bazujących na OFDM czy QAM oraz wykorzystanie wciąż rozwijających się standardów, takich jak: UMTS, WiMAX oraz LTE.
 

MATLAB w przetwarzaniu sygnałów

Upewnij się czy algorytmy przetwarzanie sygnałów i sterowania współpracują ze sobą

Korzystając z pakietu MATLAB i Simulink, zespoły inżynierów mogą umieścić w jednym modelu systemu zarówno algorytmy przetwarzania sygnałów jak i algorytmy sterowania. Możliwy jest zapis algortymów przetwarzania sygnałów w języku MATLAB, blokach Simulink, a nawet w języku C czy HDL. Sterowanie można opisać w języku MATLAB lub jako maszyny stanowe. System symulowany jest w całości aby zapewnić poprawną współpracę różnych części systemu. Wykorzystując technologię obliczeń  równoległych firmy MathWorks, inżynierowie mogą przyspieszać długie i wymagające symulacje na potrzeby testowania BER i analizy parametrycznej. Inżynierowie mogą wielokrotnie wykorzystywać model systemu jako jarzmo testowe dzięki wprowadzeniu do symulacji elementów poziomu implementacyjnego (w języku C, HDL lub jako elektroniczne, analogowe obwody). Wyniki mogą być bezpośrednio porównane z wynikami  symulacji modeli bez potrzeby tworzenia dodatkowych skryptów czy testów. Modele referencyjne mogą zostać również wykorzystane do generacji  wektorów testowych do weryfikacji prototypów sprzętowych. Po podłączeniu prototypu sprzętowego oraz urządzeń pomiarowych do modelu referencyjnego, inżynierowie mogą przesłać wektory testowe do prototypu, pobrać wyniki i porównać z wynikami symulacji.

Przyspiesz cykle projektowania przy jednoczesnym podnoszeniu jakości

Projektowanie na wysokim poziomie abstrakcji może znacznie poprawić jakość projektu przetwarzania sygnałów cyfrowych. Wykorzystując pakiet MATLAB i Simulink, inżynierowie sprawnie modelują i symulują idee projektowe. To oznacza, że mogą przeprowadzić więcej iteracji w celu wykrycia i poprawy wad projektu. Inżynierowie pracują na wielu poziomach abstrakcji,  żeby przetestować koncepcje i szczegóły implementacyjne. W przeciwieństwie do projektowania bazującego na niskopoziomowych językach programowania, pakiet MATLAB i Simulink pozwala łączyć rozszerzalność popularnego języka programowania z prostotą oraz wydajnością produkcyjną wysokopoziomowego  narzędzia projektowania. Jednocześnie możliwe jest usprawnienie procesu weryfikacji systemów przetwarzania sygnałów poprzez szerokie możliwości oferowane przez oprogramowanie. Wstępnie, możliwa jest weryfikacja zgodności ze specyfikacją, a następnie weryfikacja poprawnego działania  prototypu sprzętowego.

Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Marcin Piwowarczyk
E-mail: marcin.piwowarczyk@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 52

Pobierz wersję próbną