Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Transport lądowy i morski

Transport lądowy i morski jest podstawą działania gospodarki całego świata. Inżynierowie związani z tą dziedziną korzystają z narzędzi oferowanych przez firmę MathWorks do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności projektowanych systemów. Narzędzia te pozwalają także na optymalizację czasu i kosztów wytworzenia nowych produktów. Służy temu projektowanie z wykorzystaniem modeli (ang. Model-Based Design), wspierane przez oprogramowanie firmy MathWorks na każdym etapie prac rozwojowych.

Do najczęstszych obszarów zastosowań należą:
  • projektowanie i symulacja systemów napędowych;
  • projektowanie i symulacja sterowników wbudowanych;
  • certyfikacja gotowych produktów.

Zgodnie z metodyką Model-Based Design na każdym etapie projektowania i symulacji możliwa jest weryfikacja i walidacja poprawności działania modelu.

Firma Alstom – Francja

Z wykorzystaniem narzędzi MathWorks zamodelowano i wykonano wbudowane systemy sterujące przekształtnikami oraz zarządzające zużyciem energii. Przekształtniki wykorzystywane w tramwajach, metrze i w pociągach są specyficznymi i krytycznymi dla bezpieczeństwa systemami, wymagającymi działania w reżimach twardego czasu rzeczywistego (hard real-time). Kod produkcyjny dla tych systemów został wygenerowany automatycznie. Zalety takiego rozwiązania przedstawił inżynier firmy Alstom Han Geerligs: „Narzędzia MathWorks pozwoliły nam na kontrolę każdej linii kodu, a wygenerowany kod jest czytelny, szybki i zwarty.”

Korzyści z zastosowania narzędzi MathWorks:
  • redukcja czasu realizacji projektu o 50%;
  • automatyczna generacja bezpiecznego, pozbawionego błędów i certyfikowalnego kodu produkcyjnego;
  • wspólna platforma pracy dla różnych zespołów projektowych.

Firma Segway – USA

Segway Human Transporter jest pierwszym dwukołowym balansującym środkiem transportu. Urządzenie napędzane jest dwoma silnikami elektrycznymi i umożliwia podróżowanie z prędkością do 16 km/h. Narzędzia firmy MathWorks były wykorzystywane na każdym etapie projektowania pojazdu, począwszy od określenia wymagań, poprzez modelownie i symulację algorytmu sterowania, aż po testowanie i weryfikację działania całego systemu. Dzięki zastosowaniu narzędzi firmy MathWorks możliwa była jednoczesna praca wielu grup inżynierów, co przyniosło duże oszczędności czasu. Menadżer zespołu John Morrell powiedział: „Narzędzia firmy MathWorks usprawniły naszym zespołom inżynierów iteracyjny proces projektowania poprzez szybszą symulację, projektowanie
i weryfikację systemu.”

Korzyści z zastosowania narzędzi MathWorks:
  • redukcja czasu realizacji projektu;
  • zachowanie ograniczeń sprzętowych wykorzystanego mikroprocesora;
  • wspólna platforma pracy dla różnych zespołów projektowych.

Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Grzegorz Kraus
E-mail: grzegorz.kraus@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 52

Pobierz wersję próbną