Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Usługi finansowe

Rynki finansowe podlegają ciągłemu rozwojowi, pojawiają się nowe instrumenty finansowe, wzrasta zmienność, zmienia się sposób pozyskiwania i wykorzystania danych rynkowych. Dynamika tych zmian stawia przed profesjonalistami, zajmującymi się finansami, szereg wyzwań związanych z:

  • koniecznością pracy na trudnych w analizie i dużych zbiorach danych (problem Big Data),
  • trudnościami w implementacji „tradycyjnych” metod analitycznych i prognostycznych,
  • szybkością i precyzją obliczeń,
  • wymogami regulatorów i nadzorców rynkowych,
  • potrzebą koordynacji działań w dużych zespołach wymagającej korzystania ze wspólnego, kompletnego środowiska obliczeniowo-programistycznego,
  • możliwością szybkiej adaptacji tworzonych rozwiązań, do zmieniających się warunków rynkowych oraz ich integracji z istniejącymi systemami.

W konsekwencji wymusza to stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi analitycznych. Wiodące instytucje finansowe wykorzystują zintegrowane środowisko MATLAB wraz z dodatkowymi zestawami funkcji i narzędzi (tzw. TOOLBOXami) do budowania i implementacji modeli finansowych, pozwalających w sposób kompleksowy analizować ogromne ilości danych zgodnie z regulacjami rynkowymi. Szczególnie ceniona jest przejrzystość MATLABa oraz bezpieczeństwo jego działania.  Środowisko MATLAB pozwala zaimportować dane z wielu popularnych na rynkach finansowych rodzajów źródeł, tj. baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych czy wreszcie bezpośrednio w czasie rzeczywistym od dostawców danych rynkowych typu Bloomberg czy Reuters.

MATLAB import-eksport

Wyspecjalizowane narzędzia bądź samodzielnie przygotowane zestawy funkcji i algorytmów umożliwiają następnie dokonanie różnorodnych analiz tych danych i wygenerowanie wyników w postaci numerycznej bądź graficznej.  Rozwijane w ten sposób algorytmy mogą zostać zamienione na pliki wykonywalne, natomiast wyniki analiz mogą zostać wyeksportowane do postaci raportu (dokumenty MS Office, pliki Html, itd.). W jednym i w drugim przypadku w oparciu o nowe zestawy danych można przeprowadzać kolejne analizy bez ciągłych zmian wcześniej przygotowanych algorytmów. Uczestnicy rynków finansowych (agendy rządowe, banki, instytucje finansowe i niefinansowe) mogą zatem w ramach jednorodnego, zintegrowanego i bezpiecznego środowiska MATLAB analizować dane, prognozować czynniki ekonomiczne (np. modele Hulla-White’a czy Blacka-Karasinskiego dla stóp procentowych), szacować ryzyko i zarządzać nim (m.in. stochastyczne modele zmienności Hestona czy Hulla-White’a-Vasicek’a), tworzyć, testować i implementować strategie tradingowe, wyceniać instrumenty finansowe (m.in. modele Blacka-Scholesa, Blacka-Dermana-Toya, HJM, Coxa-Rubinsteina-Rossa), konstruować, optymalizować i wyceniać portfele inwestycyjne czy wreszcie implementować aplikacje ilościowe dla systemów front-office.

MATLAB workflow

Środowisko MATLAB, nagrodzone już w 2006r. Wilmott Award w kategorii Best Quantitative Financial Software, jest z powodzeniem używane przez ponad milion profesjonalistów i studentów zajmujących się finansami na całym świecie. W szczególności, środowisko MATLAB, wyposażone w dedykowane moduły rozszerzające, wspomaga pracę w następujących obszarach:

Analiza czynników ekonomicznych Wycena instrumentów finansowych
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie ryzykiem finansowym
Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Renata Lipczyńska
E-mail: renata.lipczynska@ont.com.pl
Telefon: +48 (12) 630 49 57

Pobierz wersję próbną