Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Biologia komputerowa

Analizuj, wizualizuj i modeluj dane biologiczne oraz systemy

medical-equipment

Biolodzy używają produktów firmy MathWorks do analizy danych i modelowania matematycznego, co pozwala na lepsze zrozumienie i przewidywanie zachowań biologicznych. Mathworks dostarcza jednolitego, zintegrowanego środowiska wspierającego farmakokinetykę (PK), bioinformatykę, biologię systemów, przetwarzanie obrazów biologicznych i biostatystykę.

Możesz użyć produktów MathWorks przeznaczonych dla biologii obliczeniowej w nastepujących zastosowaniach:
 • importowanie, analiza, modelowanie danych i prezentacja wyników;
 • automatyzacja pracy;
 • dostosowywanie algorytmów i narzędzi krytycznych w tworzeniu innowacyjnych metod;
 • wykorzystanie sprawdzonych, komercyjnie wspieranych algorytmów i narzędzi.

Analiza danych w biologii obliczeniowej

Poprzez zapewnienie zintegrowanego środowiska dla biologii obliczeniowej, produkty firmy MathWorks eliminują konieczność pracy z wieloma oddzielnymi, niekompatybilnymi narzędziami przeznaczonymi do importu, analizy i udostępniania wyników.

Możliwe jest:
 • pobieranie danych z wielu źródeł – baz danych, plików w różnych formatach, bezpośrednio z aparatury;
 • udostępnianie wyników poprzez automatycznie generowane raporty HTML i wizualizację danych;
 • zrównoleglenie obliczeń redukujące czas ich wykonania;
 • automatyzacja analizy w procesach wsadowych i ciągłych;
 • wykonanie szeregu analiz, w tym: nieliniowych modeli efektów mieszanych, sekwencji genetycznych, mikromacierzy, drzewa filogenetycznego, spektrometrii masowej i ontologii genów.

Modelowanie matematyczne w biologii obliczeniowej

Produkty MathWorks dostarczają jednolitego środowiska wspierającego wiele różnych typów modeli, takich jak modele farmakokinetyczne (PK) i modele biologii systemów. Zintegrowane środowisko umożliwia tworzenie i analizę modeli, dzięki którym można przewidywać i badać charakterystykę systemu biologicznego.

Graficzne i skryptowe narzędzia modelowania w SimBiology pozwalają na:
 • analizę i wizualizację danych zewnętrznych, identyfikację modelu PK (z użyciem PK Wizard) i dopasowywanie modelu do danych;
 • implementację sieci reakcji w celu badania dynamiki systemu;
 • łączenie modeli takich jak PK z sieciami biochemicznymi;
 • udostępnianie wyników poprzez automatycznie generowane raporty.
Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Marcin Piwowarczyk
E-mail: marcin.piwowarczyk@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 52

Pobierz wersję próbną