Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Internet przedmiotów

Polecane materiały firmy MathWorks

ThingSpeak

MATLAB and the Internet of Things (IoT): Collecting and Analysing IoT Data (Highlights) [Video]

ThingSpeak
Introduction to ThingSpeak [Video]

Smart Industry Overview
Smart Industry Overview [PDF]


Przetestuj platformę ThingSpeak

ThingSpeak

IoT

Internet przedmiotów (ang. Internet of Things – IoT) opisuje pojawiający się trend, w którym otaczające nas przedmioty połączone są z internetem za pomocą technologii wbudowanych. Urządzenia te komunikują się z ludźmi i innymi systemami oraz często dostarczają dane z wbudowanych czujników do pamięci masowej ‘w chmurze’, gdzie są przetwarzane i analizowane (ang. cloud computing). Trend ten rozwija się dzięki szybkiemu rozwojowi tanich platform obliczeniowych i miniaturyzacji urządzeń mających dostęp do Internetu.

Rozwiązania IoT znajdują zastosowania w wielu dziedzinach, takich jak: monitorowanie i kontrola środowiska, monitorowanie stanu zdrowia, zarządzanie flotą pojazdów, nadzór i kontrola przemysłowa oraz automatyka domowa. Produkty MATLAB® i Simulink® wspierają systemy IoT ułatwiając ich projektowanie, rozwijanie i testowanie. Dzięki temu powstają ‘inteligentne’ urządzenia, które mogą uzyskiwać dostęp i zbierać dane ‘w chmurze’ oraz je analizować.

Powyższy schemat przedstawia typową strukturę systemów IoT. Lewa strona diagramu ilustruje inteligentne ‘przedmioty’ IoT, które funkcjonują jako końcowe elementy sieci. Są to na przykład bezprzewodowe czujniki temperatury, monitory tętna, czujniki ciśnienia hydraulicznego lub inne urządzenia, które zbierają dane. Środek diagramu przedstawia chmurę, w której są gromadzone i analizowane dane z wielu źródeł w czasie rzeczywistym, często z wykorzystaniem dedykowanej platformy analitycznej IoT. Platforma ta zbiera, przetwarza i przechowuje dane z urządzeń inteligentnych, często rozproszonych geograficznie, a także może analizować i podejmować odpowiednie działania na podstawie przychodzących danych.

Prawa strona diagramu przedstawia rozwijanie algorytmu związanego z aplikacją IoT. Tutaj inżynier lub badacz opracowuje algorytm przetwarzania gromadzonych danych analizując historyczne dane. W tym przypadku dane są pobierane z platformy IoT do środowiska komputerowego, aby umożliwić prototypowanie algorytmów, które mogą ostatecznie zostać zrealizowane w chmurze lub na urządzeniu inteligentnym.

Więcej informacji na temat wspierania technologii IoT przez MATLAB, Simulink i platformę ThingSpeak™

Pobierz wersję próbną