Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Przetwarzanie sygnałów

Analiza sygnałów, rozwijanie algorytmów i aplikacji DSP

Oprogramowanie MATLAB & Simulink posiada narzędzia i biblioteki, które pozwalają na analizę, projektowanie i symulowanie systemu DSP w dużo krótszym czasie niż w tradycyjnych językach programowania, takich jak C/C++.

W jednym, spójnym środowisku mogą Państwo:
  • pobrać zmierzone dane i poddać je analizie;
  • napisać algorytm w oparciu o biblioteki z modułów przetwarzania sygnałów (Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox), telekomunikacji (Communications System Toolbox, RF Toolbox), audio i wideo (Computer Vision System Toolbox);
  • symulować rzeczywiste warunki pracy algorytmu i zobaczyć jak on się zachowuje;
  • generować kod C lub HDL oraz uruchomić go na platformach wbudowanych opartych o procesory DSP oraz układy FPGA i ASIC.

Akwizycja i analiza sygnałów

Biblioteki oprogramowania MATLAB® i Simulink® zawierają interfejsy do najpopularniejszych kart i urządzeń pomiarowych. Dzięki temu akwizycja sygnału i jego analiza wykonywana jest w tym samym narzędziu. Można pobrać w czasie rzeczywistym dane z oscyloskopów, generatorów funkcyjnych oraz innych kart pomiarowych kompatybilnych ze sprzętem PC. Można także przeanalizować charakterystykę pobranego sygnału używających wbudowanych wykresów czasowych lub częstotliwościowych 2D i 3D, 3D Volume Views oraz skorzystać z innych zaawansowanych technik wizualizacji.

Konfiguracja i wykorzystywanie urządzeń pomiarowych w środowisku MATLAB

Konfiguracja i wykorzystywanie urządzeń pomiarowych w środowisku MATLAB®

MATLAB w przetwarzaniu sygnałów

MATLAB w przetwarzaniu sygnałów

Weryfikacja pomysłów i pisanie algorytmu

Środowisko MATLAB i Simulink pozwala na szybkie sprawdzenie różnych rozwiązań algorytmicznych. Biblioteki zawierają transformaty sygnałowe, funkcje okien, wieloczęstotliwościowe oraz statystyczne operacje na sygnałach, a także różnorodne techniki tworzenia filtrów. Te bogate w funkcje biblioteki pozwalają na szybsze pisanie skryptów, zwiększają szybkość i dokładność wykonywanych operacji oraz dają możliwość wybrania optymalnego algorytmu do konkretnego zadania. Dla złożonych problemów wykorzystujących inne dziedziny nauki możemy łatwo skorzystać z algorytmów do przetwarzania obrazów, statystycznych czy zaawansowanych algorytmów numerycznych.

Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Marcin Piwowarczyk
E-mail: marcin.piwowarczyk@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 52

Pobierz wersję próbną