Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Systemy komunikacji

Modelowanie systemów telekomunikacyjnych

Zespoły inżynierów zajmujące się telekomunikacją muszą sprostać wyzwaniom coraz bardziej złożonych produktów w jak najkrótszym czasie. Jednocześnie muszą wykorzystywać wciąż rozwijające się standardy, takie jak: UMTS, LTE, WiMAX, TD-SCDMA czy VDSL.

Wspomniane zespoły wykorzystują produkty MathWorks do szybszego tworzenia innowacyjnych projektów.

Pakiet MATLAB i Simulink usprawnia pracę projektową, pomagając w:
  • efektywnym projektowaniu algorytmów i systemów telekomunikacyjnych;
  • łączeniu cyfrowych, analogowych/mieszanych sygnałów i projektu logiki sterującej z modelem przepływu danych;
  • integracji z systemem USRP® w celu przeprowadzenia testów radio-in-the-loop;
  • wykorzystaniu modelu systemu jako wykonywalnej specyfikacji na potrzeby symulacji i prototypowania;
  • weryfikacji projektów implementacji warstwy fizycznej i MAC względem modelu systemu.

Opracuj algorytmy w krótszym czasie

Dziś, większość inżynierów używa pakietu MATLAB i Simulink do rozwijania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dzięki temu oszczędzają znaczną ilość czasu w porównaniu do pracy w oparciu o programowanie w językach C/C++ i innych. Pracują na wysokim poziomie abstrakcji korzystając z rozbudowanej biblioteki algorytmów przetwarzania sygnałów, takich jak: FFT, filtry cyfrowe i modulatory. To ułatwia opracowywanie modeli sygnałów cyfrowych pasma podstawowego bazujących na OFDM czy QAM oraz wykorzystanie wciąż rozwijających się standardów, takich jak: UMTS, WiMAX oraz LTE.

Webinaria na temat modelowania systemów telekomunikacyjnych (po lewej) i prezentujące moduł do przetwarzania sygnałów DSP Toolbox (po prawej).

Przetwarzanie sygnałów w oprogramowaniu MATLAB

MATLAB w przetwarzaniu sygnałów

Upewnij się czy algorytmy przetwarzanie sygnałów i sterowania współpracują ze sobą

Korzystając z pakietu MATLAB i Simulink, zespoły inżynierów mogą umieścić w jednym modelu systemu zarówno algorytmy przetwarzania sygnałów jak i algorytmy sterowania. Możliwy jest zapis algortymów przetwarzania sygnałów w języku MATLABa, blokach Simulinka,  a nawet w języku C czy HDL. Sterowanie można opisać w języku MATLAB lub jako maszynę stanu w Stateflow. System symulowany jest w całości aby zapewnić poprawną współpracę różnych części systemu. Wykorzystując technologię obliczeń równoległych firmy MathWorks, inżynierowie mogą przyspieszać długie i wymagające symulacje BER (Bit Error Rate). Model systemu można rozszerzyć o własny kod źródłowy (w języku C, HDL), zawierający interfejsy sprzętowe bądź części algorytmu w torze komunikacyjnym. Pozwala to na funkcjonalne sprawdzenie całego systemu. Wyniki mogą być bezpośrednio porównane z wynikami  symulacji modeli bez potrzeby tworzenia dodatkowych skryptów czy testów. Modele systemów mogą zostać również wykorzystane do generacji  wektorów testowych do weryfikacji prototypów sprzętowych.

Przyspiesz cykle projektowania przy jednoczesnym podnoszeniu jakości

Projektowanie na wysokim poziomie abstrakcji może znacznie poprawić jakość projektu przetwarzania sygnałów cyfrowych.  Wykorzystując pakiet MATLAB i Simulink, inżynier może sprawnie zamodelować i przesymulować swoje idee projektowe. To oznacza, że może przeprowadzić więcej iteracji w celu wykrycia i poprawy wad projektu. W trakcie projektu grupa inżynierów może pracować na wielu poziomach abstrakcji, dzięki czemu mogą przetestować różne koncepcje i szczegóły implementacyjne. W przeciwieństwie do projektowania bazującego na niskopoziomowych językach programowania, pakiet MATLAB i Simulink pozwala łączyć rozszerzalność popularnego języka programowania z prostotą oraz wydajnością produkcyjną wysokopoziomowego narzędzia projektowania. Jednocześnie możliwe jest usprawnienie procesu weryfikacji systemów przetwarzania sygnałów poprzez szerokie możliwości oferowane przez oprogramowanie. Wstępnie, możliwa jest weryfikacja zgodności ze specyfikacją, a następnie weryfikacja poprawnego działania prototypu sprzętowego.

Kontakt handlowy

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym specjalistą

Marcin Piwowarczyk
E-mail: marcin.piwowarczyk@ont.com.pl
Telefon: +48 12 630 49 52

Pobierz wersję próbną