Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Wdrażanie aplikacji MATLAB – generacja kodu C -MATLAB Coder (MLEM)

MLEM

Moduł ten obejmuje zagadnienia związane z generacją kodu C z języka MATLAB przy pomocy modułu MATLAB Coder. Omawiane zagadnienia dotyczą przygotowania aplikacji MATLABa pod kątem generacji optymalnego kodu C oraz integracji wygenerowanego kodu z istniejącymi projektami. Kurs ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników środowiska MATLAB.

Wymagania: MLBE, znajomość programowania w języku C/C++.

Czas trwania: 2 dni
Poziom zaawansowania: zaawansowane

Zaloguj się, aby dokonać zapisu