Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

?>

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą liczbę zgłoszeń rejestracja została zakończona.

Zaloguj się, aby dokonać zapisu

Internet of Things (IoT) z wykorzystaniem MATLABa

W trakcie seminarium omówione zostaną możliwości zastosowania oprogramowania MATLAB i Simulink w projektach z dziedziny Internet of Things. Prezentacja będzie uzupełniona o funkcjonalności platformy ThingSpeak, która w połączeniu z wymienionymi narzędziami pozwala na realizację pełnego projektu IoT.


Seminarium rozpocznie się od wyjaśnienia idei Internet of Things oraz omówienia poszczególnych etapów pracy nad projektem z tej dziedziny. Dla każdego z etapów projektu wskazane zostaną także narzędzia, które mogą wesprzeć inżynierów pracujących nad danym rozwiązaniem. W dalszej części prezentacja obejmie przedstawienie konkretnych przykładów systemów IoT, które bazują na wykorzystaniu MATLABa, Simulinka oraz ThingSpeak. Wśród omawianych projektów będą: system zliczania samochodów na jezdni oraz rozproszony system pomiarowy. Przykłady te prezentować będą możliwości przygotowania, z wykorzystaniem MATLABa i Simulinka, pełnego oprogramowania, które zostanie zaimplementowane na platformach sprzętowych. Jako warstwa sprzętowa posłuży mini-komputer Raspberry Pi. Przedstawiona zostanie jednak również metoda pracy dla innych platform sprzętowych.


Agenda

10:00 – 11:30 Wprowadzenie do zastosowania MATLABa oraz ThingSpeak w aplikacjach IoT
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:00 Rozproszony system zbierania danych, bazujący na Raspberry Pi oraz ThingSpeak


Powrót do listy wydarzeń