Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

?>

Uczenie maszynowe i głębokie w rozpoznawaniu obrazów

Webinarium poświęcone będzie wykorzystaniu technik uczenia maszynowego (ang. Machine Learning) oraz głębokich sieci neuronowych (ang. Deep Learning) do rozpoznawania obrazów. Metody te stały się w ostatnich czasach bardzo popularne w dziedzinie nauk komputerowych i znajdują zastosowanie również do rozwiązywania innych problemów, takich jak np. analityka danych, rozpoznawanie mowy, czy też systemy rekomendujące filmy.

W trakcie webinarium omówione zostaną zagadnienia uczenia maszynowego i głębokiego z wykorzystaniem środowiska MATLAB. Prezentowane przykłady dotyczyć będą wykorzystania ww metod do rozpoznawania sceny oraz klasyfikacji obiektów widocznych na obrazach. Przedstawiony zostanie schemat pracy – import i przygotowanie danych uczących, tworzenie modelu oraz weryfikacja skuteczności klasyfikacji.

Webinarium przeznaczone jest przede wszystkim dla osób posiadających podstawową znajomość pracy w środowisku MATLAB.

Prowadzący

Webinarium poprowadzi dr inż. Jaromir Przybyło – konsultant i inżynier aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Zajmuje się m.in. analizą i rozpoznawaniem obrazów oraz technikami uczenia maszynowego.

Prezentowane produkty

Powrót do listy wydarzeń