Wdrażanie komunikacji bezprzewodowej w układach FPGA

Ebook w języku polskim  

Wdrażanie komunikacji bezprzewodowej 5G NR w układach FPGA: Pełny przepływ pracy w środowisku MATLAB i Simulink
 

Projektowanie innowacyjnych urządzeń komunikacji bezprzewodowej wymaga ścisłej współpracy wielu dyscyplin. Wdrażanie modeli algorytmicznych na urządzeniach FPGA umożliwia przeprowadzanie testów i weryfikacji drogą radiową. Automatyczne generowanie kodu HDL bezpośrednio z algorytmów systemowych i modeli eliminuje potrzebę polegania przez inżynierów na dokumentacji projektowej lub ręcznie tworzonej architekturze i pisaniu kodu.

W artykule opisano proces konwersji algorytmów MATLAB® i modeli Simulink® bezpośrednio na kod HDL dla FPGA. Pobierz ebook i dowiedz się więcej na temat:

·  Modelowania algorytmicznego zgodnego ze standardem 5G New Radio (NR) za pomocą MATLAB i 5G Toolbox™

·  Przejścia z opartego na ramkach algorytmu MATLAB do strumieniowej implementacji Simulink

·  Implementacji danych stałoprzecinkowych przy użyciu narzędzia Fixed-Point Designer™ i wiedzy o sprzęcie docelowym

·   Przyspieszenia projektowania dzięki wykorzystaniu sprawdzonych bloków własności intelektualnej (IP)

·   Generowania HDL i wdrażania na docelowym sprzęcie, w tym przypadku na urządzeniu Xilinx® Zynq®

 

Do zilustrowania procesu wykorzystano projekt wyszukiwania komórek 5G NR. Firma MathWorks pierwotnie stworzyła ten projekt, aby spełnić krytyczne wymagania klientów. Projekt przekształcił się w aplikację, która jest dostępna wraz z Wireless HDL Toolbox™. Taki przepływ pracy wykorzystuje również 5G Toolbox i HDL Coder™.