Kod MATLAB® jest gotowy do produkcji i może być bezpiecznie wdrażany i integrowany z systemami informatycznymi, bazami danych i technologiami operacyjnymi. Oprogramowanie MATLAB i Simulink oferuje:

 • niezawodne, bezpieczne i skalowalne aplikacje produkcyjne uruchamiane w systemach Windows® i Linux®, lokalnie lub w chmurach publicznych, takich jak AWS® i Microsoft® Azure®;
 • standardowe w branży mechanizmy zabezpieczeń do uwierzytelniania, przyznawania dostępu i szyfrowania danych;
 • bezpośrednią integrację z istniejącymi systemami i danymi, w tym z nowoczesnymi systemami analitycznymi, takimi jak Tableau®, TIBCO® Spotfire® i Power BI;
 • dostosowanie do istniejących przepływów pracy i narzędzi DevOps oraz umożliwianie inżynierom samodzielnego wdrażania modeli, algorytmów i aplikacji w systemach produkcyjnych bez konieczności ponownego kodowania;
 • wykorzystanie gotowych, specyficznych dla branży zestawów narzędzi MATLAB i Simulink, aby użytkownicy mogli szybko rozpocząć pracę.

Stabilne i skalowalne wdrożenie

Aplikacje, algorytmy i modele MATLAB mogą działać w systemach Windows, Linux i macOS lokalnie lub w chmurze publicznej. Architektury referencyjne dla AWS i Azure, w celu szybkiego rozpoczęcia pracy i MATLAB Production Server do wdrożenia systemów o wysokiej dostępności na dużą skalę.

Bezpieczeństwo

Produkty MathWorks wykorzystują standardowe w branży mechanizmy bezpieczeństwa do wdrażania algorytmów MATLAB. MATLAB Production Server zapewnia uwierzytelnianie oparte na certyfikatach x.509 i tokenach, opcjonalne szyfrowanie transmisji oparte na protokole SSL/TLS oraz szyfrowanie kodu MATLAB.

MATLAB i Simulink do weryfikacji, walidacji i testów

Zespoły inżynierskie wykorzystują Model-Based Design z MATLAB i Simulink do projektowania złożonych systemów wbudowanych i generowania kodu C, C++ i HDL o jakości produkcyjnej. Narzędzia MathWorks wykorzystują testy symulacyjne i analizę statyczną opartą na formalnych metodach, aby uzupełnić projektowanie oparte na modelach o rygorystyczność i automatyzację, aby szybciej znajdować błędy i osiągnąć wyższą jakość.

Dzięki MATLAB i Simulink można:

 • śledzić wymagania dotyczące architektury, projektu, testów i kodu;
 • udowodnić, że projekt spełnia wymagania i jest wolny od krytycznych błędów w czasie wykonywania;
 • sprawdzić zgodność i zmierzyć jakość modeli i kodu;
 • automatycznie generować przypadki testowe, aby zwiększyć pokrycie testami;
 • tworzyć raporty i artefakty oraz certyfikować zgodnie z normami (takimi jak DO-178 i ISO 26262).

 MATLAB i Simulink do generowania kodu

Generacja i weryfikacja kodu do prototypowania lub produkcji. Generowanie kodu zasadniczo zmienia sposób pracy inżynierów. Zamiast ręcznie pisać tysiące wierszy kodu, inżynierowie automatycznie generują kod produkcyjny, aby zwiększyć produktywność i poprawić jakość.

Dzięki wbudowanym produktom do generowania kodu MathWorks można:

 • projektować aplikacje czasu rzeczywistego przeznaczone dla procesorów zmiennoprzecinkowych lub stałoprzecinkowych;
 • generować kod C i C++ z MATLAB i Simulink;
 • zoptymalizować kod pod kątem konkretnych architektur procesorów, w tym SIMD i GPU;
 • ponownie wykorzystać ręcznie pisany kod;
 • profilować i zweryfikować osadzony kod;
 • przestrzegać standardów branżowych.

Dowiedz się więcej

 

Enterprise IT Systems Internet of Things

 

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania oprogramowania firmy MathWorks.

Dowiedz się więcej
Chcesz dokonać zakupu?

Już dziś sprawdź ceny oprogramowania i zdecyduj się na inwestycję w swoje badania.

Sprawdź cennik
Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie oprogramowania firmy MathWorks? Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Przejdź do kontaktu