Dydaktyka

Firma MathWorks oferuje uczelniom dedykowane narzędzia ułatwiające i usprawniające pracę dydaktyczną. Zapewnia profesjonalne wsparcie w etapach opracowania, wdrożenia i wykorzystania poszczególnych narzędzi.

Rozbudowana baza wiedzy

Narzędzia MahtWorks i ich zastosowanie można poznać dzięki interaktywnym kursom online oraz filmom instruktażowym. Dostępne są webinaria przedstawiające wykorzystanie oprogramowania w rozmaitych dziedzinach nauki i przemysłu. Webinaria w języku polskim można znaleźć na stronie ONT oraz na kanale naszej firmy serwisie YouTube.

Gotowe kursy do nauczania

Można skorzystać z gotowych materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez wykładowców. Dostępne są przykłady z szerokiego zbioru stworzonego przez innych użytkowników.

Wirtualne laboratoria - cyfryzacja zajęć praktycznych

MathWorks proponuje wsparcie praktyczne zdalnej edukacji poprzez wykorzystanie wirtualnych laboratoriów. Ta nowa formuła zajęć zapewnia dostęp do dowolnych modeli i warunków, a także pełną interakcję z przedstawionym zagadnieniem w zwiększonym wymiarze czasowym. Dzięki temu można obniżyć koszty utrzymania i zapewnić komplementarność względem innych zajęć.

Komponentami wirtualnego laboratorium są:

  • środowisko MATLAB jako podstawa obliczeń matematycznych i inżynierskich,
  • modelowanie równań, zjawisk fizycznych i wirtualna symulacja - Simulink i narzędzia powiązane Stateflow, Simscape (bez konieczności umiejętności kodowania),
  • dodatkowe oprogramowanie (Polyspace, Roadrunner, System Composer),
  • praca w środowisku chmury.
  • MATLAB Grader jako narzędzie do tworzenia wirtualnego kolokwium wstępnego.

Automatyczna ocena wiedzy – MATLAB Grader

Można użyć gotowych zadań lub stworzyć własne i udostępnić je studentom. Dzięki automatycznej ocenie rozwiązań oszczędza się czas i łatwo integruje całość z uczelnianym systemem zdalnego nauczania.

Interaktywne przykłady

MATLAB Live Editor można wykorzystać jako interaktywną tablicę szkolną. Uatrakcyjni to wygląd i pisanie kodu i połączy go z wynikami.

Dedykowana przestrzeń w chmurze

Szybki dostęp do swoich danych nie zależy od miejsca pracy. Bezproblemowo można wymieniać materiały ze studentami.

Łatwy dostęp do narzędzi

Pracować z MATLABem i Simulinkiem można bez konieczności ich instalacji– telefon jest wykorzystany jako narzędzie pomiarowe i mobilne środowisko.

Przykłady przeniesienia laboratorium do świata cyfrowego: