Oprogramowanie Naukowo Techniczne

Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce

Odkryj rodzinę produktów MATLAB przeznaczoną do obliczeń techniczych oraz rodzinę produktów Simulink służącą do symulacji oraz projektowania w oparciu o model (Model-Based Design).

Wybrane produkty

Zobacz więcej produktów

Najnowsza wersja - marzec 2017

MATLAB Release

Aktualizacja oprogramowania MATLAB i Simulink oraz pozostałych produktów

Szczegóły

Pobierz wersję próbną

Skorzystaj z darmowej 30-dniowej wersji próbnej oprogramowania

Dowiedz się więcej

Download Icon

Produkty MATLAB i Simulink

Technika Model-Based Design

MathWorks oferuje narzędzia i technologie bazujące na projektowaniu z wykorzystaniem modeli (ang. Model-Based Design - MBD). Podejście wykorzystujące symulację pozwala na lepsze zrozumienie alternatyw projektowych oraz kompromisów niż tradycyjna metoda projektowania opierająca się na prototypach. Dzięki technice MBD można tak zoptymalizować projekt, aby spełniał określone kryteria wydajności.

Projektowanie systemów i symulacja

Za pomocą narzędzi MathWorks można wychwycić błędy na wczesnym etapie projektu, przetestować dokładniej funkcjonalność systemu z wykorzystaniem wielu scenariuszy, przeprowadzić analizy wrażliwości i odporności oraz skutecznie rozwiązać istniejące problemy. Prowadzi to do oszczędności kosztów, skrócenia czasu projektowania, zmniejszenia ilości prototypów sprzętu i zwiększenia jakości projektu.

Zarządzanie złożonymi projektami

Zastosowanie modelu systemu umożliwia zarządzanie i rozwój ambitnych technicznych rozwiązań. Modelowanie systemu pozwala na analizę i projektowanie różnych jego elementów oddzielnie, przy zachowaniu zrozumienia całego projektu, w tym jego interakcji z otoczeniem. Ta niezależność ułatwia jednoczesną pracę wielu zespołów w złożonych projektach i skutecznie zwiększa jej efektywność.

Weryfikacja i walidacja

Stosowanie technik weryfikacji i walidacji podczas całego procesu projektowania pozwala znaleźć błędy, zanim te „położą” projekt. Większość błędów wprowadzanych jest do pierwotnej specyfikacji systemu, ale zwykle nie są one wykrywane przed zakończeniem fazy badań. Gdy zespoły inżynierskie wykorzystują modele do przeprowadzenia wirtualnego testowania już w początkowych etapach projektu, eliminują problemy i dzięki temu zmniejszają czas ukończenia nawet o 50%.

Generowanie kodu produkcyjnego

Automatyczne generowanie kodu C/C++, HDL oraz dla sterowników PLC fundamentalnie zmienia sposób pracy inżynierów. Zamiast pisać tysiące linii kodu ręcznie, inżynierowie generują go automatycznie na podstawie stworzonego wcześniej modelu. Otrzymują w ten sposób dobrze udokumentowany kod źródłowy wysokiej jakości do uruchomienia na dedykowanej platformie wbudowanej. Zwiększa to wydajność pracy, poprawia jakość i tym samym sprzyja innowacjom.

Wbudowane solwery

Solwery pozwalają na rozwiązywanie równań matematycznych opisujących modele wykorzystują bieżący stan wiedzy na temat technik numerycznych do obsługi zawiłości liczbowych, związanych z modelami systemów nieliniowych, numerycznie sztywnych (ang. stiff) oraz zawierających nieciągłości. Możliwość analizy wyników symulacji i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do jej przeprowadzenia zapewnia osiągnięcie rzetelnych wyników.

Wybrani użytkownicy oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce