Aerospace Toolbox

MATLAB & Simulink - Aerospace Toolbox

Aerospace Toolbox™ obejmuje standardy, modele środowiskowe i import współczynników aerodynamicznych pozwalając usprawnić zaawansowaną analizę w przemyśle lotniczym. Interfejs do symulatora lotu FlightGear pozwala zwizualizować dane lotu w trójwymiarowym środowisku i zrekonstruować anomalie zachowania. Aby zapewnić spójność, Aerospace Toolbox obejmuje narzędzia do konwersji jednostek, transformaty koordynatów i matematyki kwaternionów jak i standardowe modele środowiskowe atmosfery, grawitacji i pola magnetycznego. Istnieje możliwość importu współczynników aerodynamicznych z U.S Air Force Digital Data Compendium (Datacom) co pozwala wykonać podstawowe analizy systemu sterowania i wydajności pojazdu.

Dowiedz się więcej

 

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej