Communications Toolbox

content_communications_toolbox

Communications Toolbox rozszerza środowisko obliczeń technicznych MATLAB® & Simulink® o funkcje, wykresy i graficzny interfejs użytkownika do badania, projektowania, analizy i symulowania fizycznej warstwy systemów komunikacyjnych. Jego możliwości zostały udostępnione zarówno w postaci funkcji języka MATLAB jaki tzw. MATLAB System Objects™ oraz bloków środowiska Simulink.

Communications System Toolbox pomaga tworzyć rozwiązania do zastosowań komercyjnych i obronnych, takie jak stacje bazowe, przewodowe i bezprzewodowe sieci lokalne czy cyfrowe linie abonenckie. Przydatny jest także w pracach badawczych i edukacji.

  • Funkcje do projektowania warstwy fizycznej połączeń komunikacyjnych.
  • Wizualizacje sygnałów komunikacyjnych, takie jak wykresy oczkowe i konstelacje.
  • Graficzny interfejs do porównywania bitowej stopy błędów wraz z listą potwierdzonych analitycznie rezultatów.
  • Modele kanałów, w tym AWGN, Multipath Rayleigh Fading, Rician Fading, MIMO Multipath Fading oraz LTE MIMO Multipath Fading.
  • Wsparcie dla stałoprzecinkowego modelowania, a także generacji kodu C oraz HDL.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej