Model-Based Calibration Toolbox

Model-Based Calibration Toolbox™ zapewnia narzędzia projektowe do optymalnego kalibrowania systemów układów napędowych z wykorzystaniem modelowania statystycznego oraz optymalizacji numerycznej. Moduł pozwala na definiowanie planów testów, opracowanie modeli statystycznych oraz generowanie kalibracji silników o dużej ilości stopni swobody trudnych do kalibracji metodami tradycyjnymi.

  • Interfejs użytkownika (aplikacja) do projektowania eksperymentów, dopasowania modeli statystycznych do danych silnika, a także produkcji optymalnych kalibracji.
  • Projektowanie klasyczne, wypełniania przestrzeni oraz optymalne, oparte na metodzie projektowania eksperymentalnego do tworzenia zoptymalizowanych planów testowych.
  • Techniki budowy statystycznych, nieliniowych modeli o wysokiej wierności odwzorowania z danych testowych.
  • Techniki modelowania regresji liniowej i podstawowych funkcji radialnych dla dokładnego dopasowania modelu do danych.
  • Wbudowane i definiowane przez użytkownika biblioteki form modeli empirycznych.
  • Modelowanie graniczne do specyfikacji i podglądu stabilnych regionów operacji podczas optymalizacji.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej