Polyspace Access

Polyspace Access™ umożliwia zespołom inżynierów oprogramowania na sprawdzenie jakości ich kodu przez cały cykl życia projektu. Polyspace Access zawiera Polyspace as You Code, wtyczkę IDE pozwalającą deweloperom na detekcję dewiacji kodu od wymagań, defektów programu i naruszeń bezpieczeństwa zanim kod zostanie wprowadzony na docelową maszynę. Zapewnia również dostęp do interfejsów sieciowych służących do weryfikacji wyników analizy statycznej kodu wykonanych za pomocą Polyspace Bug Finder Server™ oraz Polyspace Code Prove Server™.

Polyspace as You Code wykrywa krytyczne defekty i naruszenia bezpieczeństwa oraz sprawdza zgodność kodu ze standardami programowania jak MISRA C®, MISRA C++, AUTOSAR -C++-14, CERT® C, CERT C++ oraz niestandardowymi konwencjami nazewnictwa. Jako wtyczka zintegrowana z IDE jak Visual Studio®, Visual Studio Code czy Eclipse™, Polyspace as You Code raportuje wszystkie znalezione błędy wewnątrz poglądu na kod źródłowy. Po podłączeniu do centralnego repozytorium Polyspace Access, Polyspace as You Code może zaznaczać tylko nowe błędy dodane przez dewelopera względem kodu podstawowego.

Współpraca między deweloperami a inżynierami jakości może być usprawniona dzięki interfejsowi sieciowemu pozwalającemu na wyświetlanie wyników statycznej analizy kodu. Wbudowane funkcje dashboardu pozwalają na monitorowanie trendów jakościowych; analizę, ocenę i określanie luk bezpieczeństwa, metryk kodu, czy krytycznych błędów wykonywania; oraz przestrzeganie standardów programowania. Integracja z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak JIRA, umożliwia zespołową współpracę nad jakością kodu. Polyspace Access zawiera centralne repozytorium, hostowane lokalnie lub w chmurze, z możliwością integracji z systemami uwierzytelniania, jak LDAP, w celu kontroli dostęp do danych projektowych.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej