RoadRunner Scene Builder

RoadRunner

Automatyczna generacja modeli dróg 3D z poziomu map wysokiej rozdzielczości

Narzędzie RoadRunner Scene Builder służy do importu i automatycznej syntezy modeli dróg 3D z map wysokiej rozdzielczości HERE HD Live Maps. Automatycznie powstałe drogi mogą być bez przeszkód edytowane i rozbudowywane przez użytkowników, poprzez dodawanie nowych komponentów do danej sceny, takich jak roślinność, drogi, znaki drogowe, budynki i inne obiekty 3D.

Automatycznie utworzone modele dróg 3D można z powodzeniem wyeksportować do formatów OpenDrive®, FBX®, glTF™, OpenFlight, OpenSceneGraph, OBJ i USD. Wyeksportowane sceny możemy następnie wykorzystać w symulatorach automatycznej jazdy oraz w silnikach do gier – wspierane środowiska to CARLA, Vires VTD, NVIDIA DRIVE Sim®, Metamoto ®, LGSVL, Baidu Apollo®, Unity® i Unreal® Engine. 

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej