ROS Toolbox

Projektowanie, symulacja i wdrażanie aplikacji współpracujących z systemem ROS

ROS Toolbox wprowadza interfejs łączący MATLAB® i Simulink® z systemami ROS i ROS 2 (Robot Operating System) dając możliwość tworzenia węzłów sieci ROS (ROS Nodes). Toolbox zawiera funkcje MATLAB oraz bloki Simulinka do importowania, analizy i odtwarzania danych zawartych w plikach rosbag. Można również się połączyć z aktywną siecią ROS w celu uzyskania dostępu do wiadomości ROS.

Moduł umożliwia weryfikację węzłów ROS za pomocą pulpitu i połączenia z zewnętrznymi symulatorami robotów, takimi jak Gazebo. ROS Toolbox obsługuje generowanie kodu C++ (wymaga Simulink Coder™), umożliwiając automatyczną generację węzłów ROS z modelu Simulink i wdrażanie na symulowanym lub fizycznym sprzęcie. Obsługa trybu external Simulink pozwala wyświetlać komunikaty i zmieniać parametry, gdy model działa na platformie sprzętowej.

Kluczowe cechy modułu

  • Dwukierunkowa komunikacja z robotami obsługującymi ROS (Robotic Operating System).
  • Import danych z plików logów rosbag.
  • Generacja węzła ROS z modelu graficznego (konieczny Embedded Coder®).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej