Simulink Code Inspector

MATLAB & Simulink - Simulink Code Inspector

Simulink Code Inspector™ służy do zautomatyzowanego porównywania kodu źródłowego wygenerowanego z modeli Simulink® z samymi modelami. Narzędzie to zaspokaja wymagania związane z przeglądaniem kodu pojawiające się w standardzie DO-178 i innych normach wymagających wysokiej zgodności wszystkich etapów produkcji aplikacji.

Code Inspector systematycznie porównuje bloki, parametry i ustawienia modelu tak by ustalić czy są one strukturalnym odpowiednikiem kodu źródłowego. Pozwala także na bezpośrednie odwołania kodu źródłowego do modelu i modelu do kodu zgodnie z wymaganiami śledzenia postępu prac (traceability). Potrafi także wygenerować raporty strukturalnej zgodności i śledzenia zmian, które można bezpośrednio przedstawić jednostkom certyfikującym zgodnie z normą DO-178.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej