Simulink Desktop Real-Time

Simulink Desktop Real-Time

Uruchamianie modeli Simulink® w czasie rzeczywistym na własnym komputerze

Simulink Desktop Real-Time™ pozwala uruchamiać modele Simulink®, w czasie rzeczywistym, na komputerze PC wyposażonym w system Microsoft® Windows®. Pozwala na tworzenie i kontrolowanie modeli, pracujących w czasie rzeczywistym, z poziomu Simulinka. Simulink Desktop Real-Time wspiera dwa tryby symulacji modeli Simulnika: tryb normalny (normal mode) dla prostych operacji w czasie rzeczywistym z dostępem do urządzeń I/O, a także tryb zewnętrzny (external mode) dla lepszej wydajności w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem Simulink Coder™).

Kluczowe cechy modułu

  • Wykonywanie modeli Simulinka w czasie rzeczywistym na komputerze z systemem Microsoft Windows.
  • Wydajność zbliżona do 1 kHz w normalnym trybie wykonania oraz 20 kHz w zewnętrznym trybie wykonania (z wykorzystaniem Simulink Coder).
  • Wizualizacja sygnałów i strojenie parametrów podczas wykonywania modelu.
  • Kontrola wykonania bezpośrednio z Simulinka, tworzenie środowiska prototypowania PC-in-the-loop.
  • Bloki wspierające ponad 250 modułów I/O (analogowych i cyfrowych I/O, liczników, enkoderów i wyjść częstotliwościowych) a także protokołów komunikacyjnych (w tym UDP, serial, CAN).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej