ThingSpeak

Polecane materiały firmy MathWorks

ThingSpeak

Przetestuj platformę ThingSpeak

ThingSpeak

 

 

Otwarta platforma Internet of Things wyposażona w analitykę MATLAB®

ThingSpeak™ jest analityczną platformą IoT, która pozwala na zbieranie, wizualizację oraz analizę danych w chmurze. Operacje są przeprowadzane na żywo, na strumieniach danych, które są przesyłane z urządzań pomiarowych. ThingSpeak udostępnia możliwość tworzenia i wykonywania programów w kodzie języka MATLAB®, co pozwala na przeprowadzenie wstępnej obróbki, analizy i wizualizacji danych. Bazując na wykonanych analizach można zgłaszać alerty poprzez takie usługi jak Twitter® i Twilio®. ThingSpeak pozwala inżynierom oraz naukowcom na prototypowanie i budowanie systemów IoT bez konieczności przygotowania serwerów oraz opracowania oprogramowania sieciowego.

Kluczowe funkcjonalności platformy

  • konfiguracja urządzeń do wysyłania danych na platformę ThingSpeak z wykorzystaniem REST API lub MQTT,
  • zbieranie danych z urządzeń lub innych źródeł danych,
  • natychmiastowa wizualizacja danych przychodzących na serwer oraz danych historycznych,
  • wstępna obróbka i analiza zebranych danych, z wykorzystaniem zintegrowanego MATLABa,
  • uruchamianie programów analizujących dane, bazujące na zaplanowanych chwilach czasu lub zdarzeniach,
  • reakcje na pojawiające się dane i wyniki analiz, z wykorzystaniem Twilio lub Twitter.

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej