„Model Based Design” (MBD) w projektowaniu systemów kontroli dla wind osobowych

Metodyka MBD zakłada pracę w oparciu o modele: od fazy projektu aż po końcowe testy HIL (Hardware-In-the-Loop). W przypadku sterownika dźwigowego, centralnym modelem jest model serwisu programu dźwigowego zbudowany w Simulink-u. Ponieważ logikę działania windy można wygodnie opisywać w języku tzw. ‚maszyn skończenie stanowych’ (FSM), głównym wykorzystywanym narzędziem jest Stateflow.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Model Based Design” (MBD) w projektowaniu systemów kontroli dla wind osobowych", który został opublikowany na portalu Polski Przemysł: 

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Treść