Zastosowanie widzenia maszynowego w kontroli jakości w przemyśle motoryzacyjnym

Kontrola jakości pełni bardzo ważną rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Jednym z jej etapów jest inspekcja geometrycznej poprawności wykonania elementów nadwozia i karoserii samochodu. Oprócz tradycyjnych metod, polegających na wykorzystaniu maszyn współrzędnościowych (CMM – Coordinate Measuring Machines), coraz większą rolę odgrywają w tej dziedzinie metody optyczne, przede wszystkim techniki trójwymiarowego skanowania powierzchni. Metody optyczne są atrakcyjne, gdyż pozwalają myśleć o przeniesieniu kontroli jakości na linię produkcyjną oraz przeprowadzaniu inspekcji każdej pojedynczej części opuszczającej tę linię. Jak dotąd uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów (rzędu 0,1 mm) w warunkach przemysłowych okazywało się celem bardzo trudnym do osiągnięcia.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Zastosowanie widzenia maszynowego w kontroli jakości w przemyśle motoryzacyjnym" autorstwa Macieja Kraszewskiego, Vojtecha Mańkowskiego (OptiNav sp. z o.o.), który został opublikowany na portalu Polski Przemysł: 

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

Treść