Analiza kodu z Polyspace Code Prover

Webinarium prezentuje program Polyspace Code Prover, służący do statycznej analizy kodu źródłowego napisanego w językach C/C++. Narzędzie to stosuje metodę abstrakcyjnej interpretacji, która daje formalny dowód na istnienie bądź brak błędu w testowanym kodzie źródłowym. Polyspace Code Prover jest narzędziem stosowanym w projektach krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego (motoryzacja, lotnictwo, przemysł obronny).

Podczas webinarium zaprezentowano samo narzędzie na kilku prostych przykładach, w tym możliwości konfiguracji projektu i analizy rezultatów. Pokazano także w jaki sposób Polyspace Code Prover współpracuje z klastrem obliczeniowym pracującym pod kontrolą MATLAB Distributed Computing Server.

Autor webinarium: dr inż. Marcin Piątek
Czas trwania: 47 min

Analiza kodu z Polyspace Code Prover

Autor webinarium

Marcin Piątek

Czas trwania

47 min