Deep Learning w MATLABie - część 2

Niniejsze webinarium poświęcone jest tematyce głębokich sieci neuronowych (Deep Learning) w środowisku MATLAB. Druga część webinarium zawiera omówienie głębokich sieci neuronowych oraz przykłady ich wykorzystania do klasyfikacji obrazów oraz lokalizacji obiektów na obrazach. Przedstawione zostały również inne zastosowania sieci głębokich.

Autor webinarium: Jaromir Przybyło
Czas trwania: 42 min

Deep Learning w MATLABie - część 2

Autor webinarium

Jaromir Przybyło

Czas trwania

42 min