Modelowanie systemów logicznych w Stateflow

Webinarium prezentuje pakiet Stateflow służący do modelowania systemów logicznych za pomocą diagramów przepływu, diagramów maszyn skończenie stanowych i tablic prawdy. Stateflow jest wykorzystywany do modelowania złożonej logiki w systemach sterowania w różnych branżach.

Modele tworzone za pomocą diagramów Stateflow łatwo tłumaczą się do języka C, języków HDL czy języka ST za pomocą odpowiednich modułów pakietu MATLAB & Simulink. Pozostają przy tym bardzo czytelne i zwięzłe. Diagramy można łatwo zintegrować z innymi komponentami Simulinka. Działające modele można debugować dzięki animowanym diagramom pokazującym aktywne stany i przejścia.

Wszystkie te cechy diagramów Stateflow zostały zobrazowane w prezentowanym Państwu webinarium za pomocą zwięzłych przykładów.

Autor webinarium: dr inż. Marcin Piątek
Czas trwania: 48 min

Modelowanie systemów logicznych w Stateflow

Autor webinarium

Marcin Piątek

Czas trwania

48 min