Projektowanie i wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) na platformie wbudowanej NVIDIA Jetson

Techniki sztucznej inteligencji, w tym głębokie uczenie (Deep Learning), pozwalają na automatyzację wielu procesów i wdrażanie nowych innowacyjnych produktów. Mogą być używane do rozwiązywania złożonych problemów związanych z obrazami, sygnałami lub danymi tekstowymi.

Podczas niniejszego seminarium przedstawiony zostanie pełny cykl projektowania przykładowego rozwiązania opartego o głębokie sieci neuronowe, począwszy od przygotowania danych uczących, poprzez zagadnienia trenowania sieci neuronowej, aż do wdrożenia opracowanego algorytmu na platformie wbudowanej NVIDIA Jetson.
Wiodącym przykładem seminarium będzie semantyczna segmentacja obrazów. Segmentacja semantyczna jest użyteczną alternatywą dla wykrywania obiektów, ponieważ umożliwia lokalizację obiektów rozrzuconych w różnych obszarach obrazu (klasyfikacja każdego piksela do określonej kategorii).

Autor webinarium: Jaromir Przybyło
Czas trwania: 1 godz 11 min

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji (SI) na platformie wbudowanej NVIDIA Jetson

Autor webinarium

Jaromir Przybyło

Czas trwania

1 h 11 min