Przetwarzanie sygnałów w oprogramowaniu MATLAB

Tematem webinarium jest przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem programu MATLAB. Webinarium zawiera krótkie przedstawienie możliwości jakie oferuje Signal Processing Toolbox oraz podstawowe informacje z dziedziny przetwarzania sygnałów.

Pokazano w nim kilka przykładów generacji sygnałów oraz zaprezentowano możliwości pomiaru rzeczywistych sygnałów za pomocą oprogramowania MATLAB. Omówniono tworzenie filtrów na podstawie filtracji i wygładzenia sygnału EKG.

Zaprezentowano także dostępne możliwości przy pracy z sygnałami o różnym czasie próbkowania. Webinarium zakończone jest przykładami rzeczywistych zastosowań algorytmów przetwarzania sygnałów.

Autor webinarium: Rafał Wędrychowicz
Czas trwania: 30 min

Przetwarzanie sygnałów w oprogramowaniu MATLAB

Autor webinarium

Rafał Wędrychowicz

Czas trwania

30 min