Weryfikacja i walidacja modeli Simulinka

Niniejsze webinarium omawia metody weryfikacji poprawności modeli Simulinka.

W webinarium można zobaczyć jak wygląda integracja Simulinka z narzędziami do zarządzania wymaganiami projektowymi i weryfikacja spójności projektu. Zaprezentowano typowe strategie automatycznego testowania za pomocą skryptów i modeli testujących, a także asercje stosowane w modelu. Pokazano jak badać pokrycie modeli z wykorzystaniem przypadków testowych i jak automatycznie wygenerować przypadki testowe dające 100% pokrycia wybraną metryką. Na przykładzie przedstawiono także jak udowodnić prawdziwość formalnie zdefiniowanej właściwości modelu.

Autor webinarium: dr inż. Marcin Piątek
Czas trwania: 53 min

Weryfikacja i walidacja modeli Simulinka

Autor webinarium

Marcin Piątek

Czas trwania

53 min