Wsparcie dla certyfikacji z wykorzystaniem narzędzi MATLAB i Simulink

Webinarium dotyczy wsparcia certyfikacji z wykorzystaniem narzędzi MATLAB i Simulink. Scharakteryzowano normy: IEC 61508, IEC 50128, DO 254, DO 178. Są to normy powszechnie sotosowane w przemyśle lotniczym.

W webinarium szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze wsparciem certyfikacji z wykorzystaniem programów MATLAB i Simulink. Certyfikacja stanowi część praktyki przemysłowej. Ujednolicone standardy pozwalają na współparacę współbieżną (inżynieria współbieżna) oraz efektywniej zarządzać produkcją. Normy powszechnie stosowane w przemyśle opierają się często na wcześniej istniejących procedurach w firmie, oznacza to, że normy są funkcjonalne i spełniają kryteria produkcyjne. Przedstawiono również cele i zalety certyfikacji.

Certyfikacja niesie ze sobą szereg korzyści, do których możemy zaliczyć m. in. możliwość i wyeliminowanie błędów już na etapie projektowania, zwiększona użyteczność, niezawodność i funkcjonalność oprogramowania.

Autor webinarium: Jadwiga Horoszkiewicz
Czas trwania: 20 min

Wsparcie dla certyfikacji z wykorzystaniem narzędzi MATLAB i Simulink

Autor webinarium

Jadgwia Horoszkiewicz

Czas trwania

20 min