C2000 Microcontroller Blockset

C2000 Microcontoller Blockset umożliwia modelowanie algorytmów do układów cyfrowej konwersji mocy oraz sterowania napędami elektrycznymi opartych o mikrokontrolery Texas Instruments C2000. Blockset zawiera gotowe bloki peryferiów sprzętowych procesora np. wejścia/wyjścia cyfrowe, ADC, ePWM aby symulować kompletne algorytmy sterowania, które szczególnie w zastosowaniach przemysłowych i automotive wymagają synchronizacji na poziomie wejść/wyjść (np. ADC/PWM).

Blockset umożliwia również projektowanie algorytmów z uwzględnieniem wieloprocesorowej architektury sprzętowej biorąc pod uwagę komunikację pomiędzy rdzeniami (IPC) oraz koprocesorem np. Control Law Accelerator. Utworzony model może zostać bezpośrednio połączony z wspieranymi platformami sprzętowymi, aby pozyskiwać rzeczywiste dane używając wejść/wyjść mikrokontrolera lub użyć go jako szybki prototyp tworzonego rozwiązania.

Z zaprojektowanego algorytmu możliwe jest wygenerowanie kodu produkcyjnego zoptymalizowanego dla procesorów z rodziny C2000 wykorzystującego biblioteki np. IQ Math oraz pozwalającego na monitorowanie sygnałów w czasie rzeczywistym, strojenie parametrów oraz wykonywanie testów processor-in-the-loop (PIL) z użyciem narzędzia Embedded Coder .

Blockset zawiera również gotowe modele i przykłady wspomagające tworzenie i implementację algorytmów sterowania silnikami na mikrokontrolerach C2000 (z użyciem Motor Control Blockset oraz Embedded Coder).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej