Deep Learning HDL Toolbox

Prototypowanie i wdrażanie sieci głębokiego uczenia na układach FPGA i SoC

Deep Learning HDL Toolbox™ dostarcza funkcje i narzędzia do prototypowania i wdrażania sieci głębokiego uczenia w układach FPGA i SoC. Wykorzystuje predefiniowane strumienie bitowe do obsługi różnych sieci głębokiego uczenia na obsługiwanych urządzeniach Xilinx® i Intel® FPGA i SoC. Narzędzia do profilowania i szacowania pozwalają dostosować sieć uczenia głębokiego poprzez optymalizację projektu, wydajności i wykorzystania zasobów.

Deep Learning HDL Toolbox umożliwia dostosowanie implementacji sprzętowej sieci głębokiego uczenia i generowanie przenośnego, syntezowalnego kodu Verilog® i VHDL® do wdrożenia na dowolnym układzie FPGA (z wykorzystaniem narzędzi HDL Coder™ i Simulink®).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej