DSP System Toolbox

MATLAB & Simulink - DSP System Toolbox

DSP System Toolbox™ rozszerza środowisko MATLAB® & Simulink® o algorytmy do projektowania, implementacji i weryfikacji systemów przetwarzania sygnałów.

DSP System Toolbox udostępnia swoją funkcjonalność zarówno w postaci funkcji środowiska MATLAB, jak i tzw. MATLAB System Objects™ oraz bloków środowiska Simulink. Moduł pozwala na modelowanie strumieni danych i systemów o zmiennej częstotliwości próbkowania, systemów telekomunikacyjnych, audio-wideo, kontroli cyfrowej, radarowych i sonarowych, elektronicznych, konsumenckich i medycznych. Znajduje również zastosowanie w innych obszarach obliczeń numerycznych.

 • Obsługa symulacji opartej na ramkach i próbkach systemów wielokanałowych.
 • Symulacja systemów o zmiennej częstotliwości próbkowania oraz stałoprzecinkowych i zmiennoprzecinkowych typach danych.
 • Algorytmy transformat (FFT i DCT), bloki estymacji widma i funkcje okien.
 • Algorytmy projektowania i realizacji filtrów cyfrowych.
 • Filtry adaptacyjne (RLS, LMS i Kalmana) oraz filtry FIR, decymacyjne/interpolacyjne i dyskretna transformata falkowa.
 • Filtry estymacji parametrów predykcji liniowej i konwersji między reprezentacjami takimi jak parametry odbicia i pary linii widmowych lub częstotliwościami.
 • Biblioteka matematyczna zawierająca macierze, algebrę liniową, sploty i funkcje wielomianów.
 • Algorytmy statystyczne do operacji takich jak wartość minimalna, maksymalna, mediana, korelacja, sortowanie, histogram.
 • Źródła (sinusoidalne i losowe) dla wprowadzania i eksportowania danych do i z przestrzeni roboczej MATLABa.
 • Obsługa operacji stałoprzecinkowych z przepełnieniem, wartościami min-max i autoskalowaniem.
 • Algorytmy optymalizacyjne automatycznie generujące kod ANSI/ISO C używane w systemach wbudowanych lub do przyspieszania wielkoskalowych symulacji.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej