Najnowsze wydanie

 

 

 

Nowe produkty w wersji R2023b:

Ważne aktualizacje:

 • Aerospace Blockset –  Wizualizacja orbit konstelacji satelitów, wykonywanie analiz linii horyzontu (LOS) i analiz podczas zaćmień.
 • Datafeed Toolbox – Odbieranie danych historycznych i rynkowych przy pomocy interfejsu API  Bloomberg Hypermedia.
 • DO Qualification Kit – Kwalifikacja analiz Polyspace Test zgodnie ze standardami DO-178C i DO-330.
 • Predictive Maintenance Toolbox –  Wyodrębnianie cech opartych na fizyce silników i maszyn obrotowych.
 • Signal Integrity Toolbox – Automatyzacja symulacji, analiza danych i tworzenie wizualizacji z wiersza poleceń MATLAB.
 • Simulink Desktop Real-Time Wykonywanie testów w czasie rzeczywistym z komputerów stacjonarnych z systemem Linux.

 • Wavelet Toolbox – Wykonywanie analizy falkowej i czasowo-częstotliwościowej przy użyciu aplikacji; Wykorzystanie automatycznej ekstrakcji cech z użyciem AI.

 • Wireless HDL Toolbox – Projektowanie i wdrażanie podsystemów komunikacji 5G, satelitarnych, WLAN i niestandardowych opartych ma OFDM dla układów FPGA, ACIS i SoC.

 

>> Wideo MathWorks: What's New in MATLAB and Simulink R2023b

Wybrane nowości:

MATLAB

 • MATLAB na komputerach MAC Lepsza wydajność i dłuższy czas pracy baterii na MacBookach dzięki natywnej pracy MATLAB i Simulink na procesorach Apple.
 • Experiment Manager App: Projektowanie eksperymentów w celu uruchomienia kodu MATLAB; wizualizacja, filtrowanie i porównywanie wyników.
 • Live Editor Tasks: Tworzenie zadań Live Editor z wybranego kodu za pomocą interaktywnych elementów.
 • Live Editor Tables: Dodawanie tabel zawierających tekst i obrazy do Live Script i funkcji.
 • Live Editor Controls: Dodawanie selektorów kolorów i przycisków stanu do Live Script.
 • Funkcja export: Konwersja Live Script i funkcji do plików Markdown i notatników Jupyter.
 • Edytor tabel przestawnych: Interaktywne podsumowywanie danych tabelarycznych w tabeli przestawnej.
 • Automatyzacja budowy: Gotowych zadania do definiowania typowych akcji budowy kodu.

 

·        Simulink        

 • Simulink - edytor sygnałów Wycinanie, kopiowanie i wklejanie danych sygnałowych do lub z plików Excel.
 • Simulation I/O: Import i eksport danych sygnałowych z lub do plików MDF.
 • Interfejsy API kontroli źródła: Programowa interakcja z kontrolerem wersji Git.
 • Unbounded Data: Symulacja i generacja kodu C++ dla sygnałów o zmiennym rozmiarze w modelach Simulinkowych z użyciem algorytmów MATLAB.
 • FMU Import Block: Importowanie i generowanie kodu z FMU (Functional Mock-up Units) zgodnych ze standardem FMI 3.0.

Szczegółowe informacje na temat nowej wersji oprogramowania MATLAB i Simulink dostępne są na stronie producenta.

R2023b

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej