SimBiology

SimBiology® dostarcza aplikacje oraz narzędzia programistyczne do modelowania, symulowania oraz analizy systemów dynamicznych, koncentrując się na PK/PD (pharmacokinetic/pharmacodynamic) oraz systemach biologicznych. Modele mogą być tworzone z wykorzystaniem edytora diagramów blokowych lub programistycznie, za pomocą języka MATLAB®.

  • Modelowanie PK/PD (pharmacokinetic/pharmacodynamic) oraz biologii systemów mechanistycznych (mechanistic systems biology).
  • Solvery równań różniczkowych zwyczajnych (ODEs) oraz solvery stochastyczne.
  • Biblioteka modeli PK.
  • Wykresy diagnostyczne dla indywidualnych oraz populacyjnych dopasowań (fits).
  • Metody tworzenia i optymalizacji harmonogramów dozowania.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej