SimEvents

SimEvents

Modelowanie i symulacja systemów dyskretnych opartych na zdarzeniach

SimEvents® rozszerza możliwości Simulink® o modelowanie i symulację dyskretnych systemów zdarzeniowych wykorzystujących kolejki i serwery.

Dzięki SimEvents można tworzyć modele dyskretnych systemów zdarzeniowych w Simulinku, aby symulować przepływ obiektów (entities) poprzez sieć kolejek, serwerów, bram i przełączników. Można dowolnie tworzyć i konfigurować obiekty poprzez definiowane przez użytkownika atrybuty, aby modelować sieci z komunikacją opartą na pakietach, systemy produkcyjne, logistyczne, planowanie zadań, kontrolę nadzorczą, harmonogram usług i wiele innych.

SimEvents pozwala modelować systemy, które nie sa taktowane przez upływ czasu, ale przez dyskretne zdarzenia takie jak: stworzenie, przemieszczenie się obiektów, otwarcie bramy czy zmiana wartości sygnału.

Kluczowe cechy modułu

  • Silnik symulacji zdarzeń dyskretnych dla wielodomenowego modelownia złożonych systemów w oprogramowaniu nadrzędnym.
  • Predefiniowane biblioteki bloków, w tym kolejek, serwerów, generatorów, routingu (trasowania) oraz bloki sumatorów i rozdzielaczy.
  • Wbudowana agregacja statystyki dla uzyskania (wyznaczenia) opóźnienia, przepustowości, średniej długości kolejki a także innych wskaźników.
  • Animacja modelu dla wizualizacji działania modelu oraz debugowania.
  • Możliwość tworzenia niestandardowych animacji do obserwowania wejść i wydarzeń.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej