Simulink Compiler

Możliwość dzielenia się symulacjami i plikami wykonywalnymi, aplikacjami webowymi i plikami FMU (Functional Mockup Units)

Simulink Compiler™ pozwala na dzielenie się symulacjami Simulink® jako samodzielnymi plikami wykonywalnymi. Umożliwia tworzenie plików wykonywalnych poprzez spakowanie skompilowanego modelu Simulinka i kodu MATLAB® używanego do konfigurowania, uruchamiania i analizowania symulacji. Samodzielne pliki wykonywalne mogą być kompletnymi aplikacjami do symulacji, które korzystają z grafiki MATLABa i interfejsów użytkownika zaprojektowanych z wykorzystaniem MATLAB App Designera. Aby wykonać kosymulację w zewnętrznym środowisku symulacyjnym wystarczy wygenerować samodzielny plik binarny Functional Mockup Unit (FMU) zgodny ze standardem Functional Mockup Interface (FMI).

Aby zapewnić dostęp do udostępnianej symulacji bazujący na przeglądarce internetowej, należy stworzyć aplikację webową i udostępniać ją w usłudze MATLAB Web App Server™. Symulacje Simulinka mogą być spakowane jako komponenty oprogramowania aby zintegrować je z innymi językami programowania (z modułem MATLAB Compiler SKD™). Wdrożenia na dużą skalę w systemach międzynarodowych są wspierane poprzez MATLAB Production Server™.

Aby wygenerować kod C/C++ z Simulinka, należy użyć Simulink Coder™.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej