DO Qualification Kit (for DO-178)

MATLAB & Simulink - DO Qualification Kit

DO Qualification Kit oferuje dokumentację, testy i procedury, które pozwalają na kwalifikację projektów Simulink® i Polyspace® w standardzie DO-178. Zestaw zawiera plany kwalifikacji narzędzi, stawiane wymagania i dodatkowe materiały potrzebne do kwalifikacji oprogramowania weryfikującego. Zestaw ułatwia proces certyfikacji systemów wbudowanych wytworzonych za pomocą Simulinka lub z wykorzystaniem Polyspace.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej