MATLAB Test

MATLAB Test™ dostarcza narzędzia do tworzenia, zarządzania i wykonywania dynamicznych testów kodu programu MATLAB®, z uwzględnieniem wygenerowanych aplikacji oraz własnych toolboxów. Moduł pozwala na monitorowanie procesu testowania z poziomu intuicyjnego panelu. Narzędzie to stanowi graficzne podsumowanie metryk jakości z interaktywnymi opcjami analizy kodu, pokrycia testami, rezultatów i wymagań.

MATLAB Test Manager

MATLAB Test Manager ułatwia organizację i zarządzanie testami oraz ich rezultatami w projekcie dzięki możliwości grupowania, zapisywania i uruchamiania pakietów testów na większą skalę. Użytkownik może wskazać nieprzetestowane części kodu za pomocą ustandaryzowanych metryk pokrycia, takich jak decyzyjne, warunkowe czy MC/DC. Nieprzerwane rezultaty testów pozwalają na optymalizację pracy i ponowne przeprowadzenie jedynie tych testów, które weryfikują zmiany w kodzie. Redukcja czasu wykonywania testów jest możliwa poprzez selekcję testów na podstawie zależności, uruchamianie testów równolegle, a także wewnątrz systemów ciągłej integracji.

Pakiet pozwala na weryfikację oczekiwanego zachowania artefaktów stworzonych przez moduły MATLAB Coder™ oraz MATLAB Compiler SDK™ dzięki technikom badania funkcjonalnej zgodności. MATLAB Test umożliwia również śledzenie i walidację wymagań z modułu Requirements Toolbox™. Zapewnia także wsparcie dla standardów przemysłowych za pośrednictwem IEC Certification Kit (for ISO® 26262, IEC 61508, and IEC 62304).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej