Simulink Check

Simulink Check™ dostarcza uznawane w przemyśle mechanizmy kontroli i metryki identyfikujące w trakcie procesu projektowania naruszenia norm oraz wytycznych. Wśród wspieranych standardów tworzenia oprogramowania o wysokiej integralności (high-integrity) znajdują się DO-178, ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304 oraz wytyczne MAAB (MathWorks Automotive Advisory Board), a poza tym, istnieje możliwość definiowania własnych standardów i wytycznych. Problemy ze zgodnością wykrywane są już w trakcie tworzenia algorytmów co pozwala na wprowadzanie poprawek na wczesnych etapach projektowania.

Simulink Check zawiera metryki takie jak szacowanie rozmiaru oraz stopnia skomplikowania projektu, które pozwalają na ewaluację architektury modelu i ocenę jego zgodności ze standardami oraz stopień ukończenia. Narzędzia refactoringu modelu pozwalają na zastępowanie powielonych elementów projektu, zmniejszenie stopnia skomplikowania oraz wskazanie elementów do ponownego wykorzystania.

Wsparcie dla norm przemysłowych jest dostępne poprzez IEC Certification Kit (for ISO 26262 and IEC 61508) oraz DO Qualification Kit (for DO-178).

Kluczowe cechy

  • Sprawdzanie naruszeń wytycznych projektowych w czasie rzeczywistym.
  • Sprawdzanie zgodności z wytycznymi MAAB oraz normami systemów typu high-integrity (DO-178, ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304).
  • Sprawdzanie zgodności ze standardami bezpiecznego oprogramowania (CERT C, CWE, ISO/IEC TS 17961).
  • Możliwość dostosowywania kontroli z użyciem edytora Model Advisor Configuration.
  • Metryki do szacowania rozmiaru modelu, stopnia skomplikowania i czytelności.
  • Refactoring modelu do wykrywania zdublowanych podsystemów i przekształcania modeli.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej