Optimization Toolbox

Optimization Toolbox™ rozszerza możliwości środowiska MATLAB® o narzędzia i algorytmy do wielowymiarowej optymalizacji średniej i wielkiej skali. W przypadku programowania nieliniowego zaimplementowano algorytmy gradientowe, wykorzystujące informacje o pochodnych funkcji celu, które mogą być zadawane w postaci symbolicznej. Wzrost efektywności obliczeń może być osiągany przez wykorzystanie obliczeń równoległych (Parallel Computing Toolbox™).
Optimization Toolbox

Kluczowe cechy modułu:

  • aplikacja z graficznym interfejsem użytkownika do definiowania (typ zadania, zmienne decyzyjne, funkcja celu, ograniczenia, parametry metody) i rozwiązywania problemów optymalizacji oraz monitorowania procesów z tym związanych,
  • optymalizacja nieliniowa i wielokryterialna,
  • solvery dla regresji nieliniowej metodą najmniejszych kwadratów, dopasowywania danych i równań nieliniowych,
  • rozwiązywanie zadań programowania liniowego, także mieszanych (z ciągłymi i całkowitoliczbowymi zmiennymi decyzyjnymi) oraz zadań programowania kwadratowego,
  • przyspieszenie działania solverów nieliniowych z ograniczeniami z wykorzystaniem  Parallel Computing Toolbox™.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej