Symbolic Math Toolbox

Symbolic Math Toolbox
Dzięki Symbolic Math Toolbox™ użytkownicy MATLAB® mogą w jednym środowisku korzystać z obliczeń numerycznych i symbolicznych.

Zakres funkcjonalności modułu obejmuje:

  • Algebrę liniową, transformaty, rachunek całkowy i różniczkowy.
  • Upraszczanie wyrażeń symbolicznych.
  • Rozwiązywanie równań.
  • Specjalistyczne funkcje matematyczne.
  • Podstawowe operacje symboliczne.
  • Arytmetykę o zmiennej precyzji.
  • Konwersję wyrażeń symbolicznych do kodu C, Fortranu lub LaTeXa.
  • Dostęp do jądra obliczeniowego MuPAD.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej