Partial Differential Equation Toolbox

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych za pomocą metody elementów skończonych

Partial Differential Equation Toolbox

Partial Differential Equation Toolbox™ zawiera funkcje umożliwiające rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych w 2D, 3D oraz w czasie z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Toolbox pozwala na określenie siatki 2D i 3D oraz na formułowanie warunków brzegowych i równań. Można rozwiązywać problemy statyczne, czasowe, częstotliwościowe i wartości własnych w domenie geometrii. Funkcje do postprocessingu i wykreślania wyników pozwalają na wizualne zbadanie rozwiązania.

Partial Differential Equation Toolbox można wykorzystać do rozwiązywania standardowych równań różniczkowych cząstkowych opisujących problemy takie jak dyfuzja, wymiana ciepła, mechanika strukturalna, elektrostatyka, magnetostatyka czy elektromagnetyzm. Toolbox sprawdzi się także przy rozwiązywaniu niestandardowch sprzężonych układów równań różniczkowych cząstkowych.

Kluczowe cechy modułu

  • Metody numeryczne do rozwiązywania układów równań różniczkowych cząstkowych: statycznych, w dziedzinie czasu, w dziedzinie częstotliwości, wartości własnych.
  • Możliwość rozwiązywania problemów eliptycznych, parabolicznych i hiperbolicznych.
  • Specyfikacje warunków brzegowych: Dirichleta, uogólniona Neumanna i mieszane.
  • Funkcje pozwalające na tworzenie geometrii 2D oraz import geometrii 3D z plików STL.
  • Zautomatyzowane tworzenie siatki obliczeniowej z ziarnem trójkątnym lub czworościennym.
  • Jednoczesna wizualizacja wielu własności rozwiązania, nakładanie siatki FEM i animacje.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej