Statistics and Machine Learning Toolbox

Statistics Toolbox

Statistics and Machine Learning Toolbox™ daje inżynierom, naukowcom, badaczom, analitykom finansowym oraz statystykom dostęp do narzędzi pozwalających na ocenę i lepsze zrozumienie danych, na których pracują. Moduł ten zawiera funkcje i narzędzia do analizy danych, ich modelowania, symulowania systemów, rozwijania algorytmów statystycznych oraz nauczania statystyki.

Kluczowe cechy modułu:

  • techniki regresyjne, w tym regresja liniowa, regresja liniowa uogólniona, regresja nieliniowa, regresja odporna, ANOVA i modele mieszane,
  • jedno- i wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa,
  • generatory liczb losowych i pseudolosowych oraz łańcuchy Markowa,
  • testowanie hipotez statystycznych,
  • algorytmy nadzorowanego uczenia maszynowego, w tym algorytm Maszyny Wektorów Wspierających (SVMs), drzewa klasyfikacyjne i regresyjne boosted/bagged, algorytm k najbliższych sąsiadów, naiwny klasyfikator bayesowski, analizy dyskryminacyjne,
  • algorytmy nienadzorowanego uczenia maszynowego, w tym algorytm k-średnich (centroidów), grupowania hierarchicznego, mieszanina rozkładów Gauss i ukryte modele Markowa.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej